30. 7. 2017

Učitel matematiky

Mgr. Jan Krňávek, Ph.D.

Odborný asistent
Předměty pro poradnu: Matematika I, Matematika II, Algebra
Telefon: +420 57-603-5056

Místnost: U51/221
Absolvovaná VŠ a profesní růst:

2003–2008 - Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Obor Diskrétní matematika, Mgr.
2008–2015 - Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Obor Algebra a geometri, Ph.D.

Průběh zaměstnání:

2012–2014 - Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra algebry a geometrie, PhD-student — člen výzkumného týmu
2016-dosud - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav matematiky, odborný asistent.

Odborné zájmy:

Abstraktní algebra
Diskrétní matematika
Uspořádané množiny

Publikační aktivity:

• Krňávek, J. and Kühr, J.: Pre-ideals of basic algebras, International Journal of Theoretical Physics 50.12 (2011): 3828-3843.
• Chajda, I., Krňávek, J. and Länger, H.: Congruences on directoids, Acta Sci. Math. (Szeged) 78 (2012), 389–402.
• Chajda, I. and Krňávek, J.: MP-closed subsets in basic algebras, Asian-European J. Math. 05, 1250048 (2012).
• Chajda, I. and Krňávek, J.: Skew residuated lattices, Fuzzy Sets Syst. 222 (2013), 78–83.
• Dvurečenskij, A. and Krňávek, J.: The lexicographic product of po-groups and n-perfect pseudo effect algebras, International Journal of Theoretical Physics 50.8 (2013): 2760-2772.
•Chajda, I., Kolařík, M. and Krňávek, J.: Pseudo basic algebgas, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing 21(1-2) (2013), 113-129.
• Krňávek, J. and Kühr, J.: A note on derivations on basic algebras, Soft Computing 19(7) (2015), 1765-1771.
• Krňávek, J. and Kühr, J.: On non-associative generalizations of MV-algebras and lattice-ordered commutative loops, Fuzzy Sets Syst. 289 (2016), 122-136.