30. 7. 2017

Učitel matematiky

RNDr. Martin Fajkus, Ph.D.

Odborný asistent
Předměty pro poradnu: Matematika I, Matematika II, Algebra a geometrie, Základy statistiky
Telefon: +420 57-603-5064

Místnost: U51/309
Absolvovaná VŠ a profesní růst:

1991-1996 - Univerzita Komenského v Bratislavě, Matematicko-fyzikálna fakulta; Obor biofyzika; Mgr.
1996-1999 - Univerzita Komenského v Bratislavě, Matematicko-fyzikálna fakulta; Obor biofyzika; RNDr., Ph.D.

Průběh zaměstnání:

1999-2002 - Gymnázium Tilgnerova; Bratislava (učitel)
2003-2004 - Gymnázium Jura Hronca; Bratislava (učitel)
2004-2005 - Annie Wright School; Tacoma, Washington, USA (učitel)
2005-2006 - Gymnázium Jura Hronca; Bratislava (učitel)
2003-2005 - Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, asistent
2006-2008 - Obchodní akademie T. Bati a VOŠE Zlín (učitel)
2008-dosud -UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav matematiky, odborný asistent

Odborné zájmy:

Optimalizační metody
Matematické aplikace v ekonomii

Publikační aktivity:

• Fajkus, Martin: IT-supported teaching of Microeconomics. In Proceedings from IX. International Conference on Applied Business Research ICABR 2014. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2014, ISBN 978-80-7509-223-6.
• Fajkus, Martin: Visualisation of a tangent plane of a function of two variables. In Hrubý, Miroslav; Mayerová, Šárka. Konference MITAV 2014. Brno : Klub Univerzity obrany, 2014, s. 1-4. ISBN 978-80-7231-961-9.
• Fajkus, Martin: Flexe, torze a Frenetův repér v programovém prostředí Mathematica.. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference TVV 2013. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 60-63. ISBN 978-80-86768-52-6.
• Fajkus, Martin: Průvodní trojhran prostorové křivky v prostředí Mathematica.. In Aplikácia matematiky – vstupná brána rozvoja matematických kompetencí 2013. Nitra : Slovenská poľnohospodárská univerita v Nitre, 2013, s. 31-35. ISBN 978-80-552-1047-6.
• Fajkus, Martin: Jak řešit jednoduchou optimalizační úlohu pomocí matematického modelu v Excelu. In Ivanková, Tatiana. Aplikované úlohy v modernom vyučovaní matematiky. Zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárská univerita v Nitre, 2012, s. 16-20. ISBN 978-80-552-0823-7.
•Fajkus, Martin: Porovnání některých SW pro zobrazení grafu funkce dvou proměnných.. In Hašek, Roman. Sborník příspěvků 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice : Jihočeská univerzita. České Budějovice, 2011, s. 62-67. ISBN 978-80-7394-324-0.
• Fajkus, Martin: Využití výpočetní techniky pro zobrazení grafů funkcí. In Hošková-Meyerová, Šárka. 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách. Brno : Univerzita obrany, 2011, s. 103-107. ISBN 978-80-7231-815-5.
• Fajkus, Martin: Štúdium vplyvu niektorých organických molekúl na štruktúrne a dynamické vlastnosti lipidických dvojvrstiev - disertační práce, KBChF, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky; Bratislava, 2002
• Fajkus, Martin; Hianik, Tibor: Peculiarities of the DNA hybridization on the surface of bilayer lipid membranes, Elsevier Science, Talanta, (2002) Vol. 56, Number 5, 1, pp. 895-903(9)
• T. Hianik, M. Fajkus, P. Tomčík, I. Rosenberg, P. Kois, J. Cirák, J. Wang. Peculiarities of the interaction of short oligonucleotides with supported lipid films and Langmuir monolayers. Monatshefte für Chemie (2001) 132, 141
• Hianik T, Fajkus M, Tarus B, Sargent DF, Markin VS, Landers DF. The changes of capacitance relaxation of bilayer lipid membranes induced by chlorpromazine. Pharmazie (2000); 55(7):546-7
• T. Hianik, V. Gajdoš, D. Humeník, R. Krivánek, M. Fajkus, T. Oretskaja, S. Antsypovitch, P. Tomčík, J. Cirák. Solid Supported and LB Organic Films for Detection of Nucleic Acid Hybridization. Proc. of General Workshop „Molecular Materials and Functional Polymers for Advanced Devices“, Patras, Greece, COST Action (2000) 518, p. 57
• Hianik T., M. Fajkus, B. Sivak, I. Rosenberg, P. Kois, and J. Wang. The changes in dynamics of solid supported lipid films following hybridization of short sequence DNA. Electroanalysis (2000) 12:495-501.
• Hianik T., Sokolíková L., Fajkus M., Sivák B., Šnejdárková M., Krivánek R., Küpcü S., Sleytr U. B., Tvarožek V., Novotný I., Cirák J., Skládal P., Oliveira-Brett A. M., Kaufmann J.M. Physical properties of solid supported organic films as a perspective materials for biomedical applications. Meeting of COST Projects, Tampere, Finland, (Book of Abstr. 1999)
• Hianik T., Sokolikova L., Krivanek R., Fajkus M., Snejdarkova M., Küpcü S., Sleytr U. B., Wang L. Physical properties and dynamics of affinity biosensors based on supported lipid and protein layers. XVth Int. Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics, Strasbourg, France, (Book of Abstr. 1999)
• Hianik T., Rybár P., Fajkus M., Krivánek R., Šikurová L., Markin V. S., Landers D. F. The local anesthetic tetracaine changes physical properties of BLM, liposomes, and globular proteins. Biophysical Journal (1999) 76 1 A272-A272 Part 2
• Hianik T., Passechnik V.I., Sokolíková L., Šnejdárková M., Sivák B., Fajkus M., Ivanov S.A., Fránek M. Affinity biosensors based on solid supported lipid membranes. Their structure, physical properties and dynamics. Bioelectrochemistry & Bioenergetics (1998) vol. 47, p. 47-55.
•Hianik, T., M. Fajkus, B. Tarus, P. T. Frangopol, V. S. Markin, and D. F. Landers. The electrostriction, surface potential and capacitance relaxation of bilayer lipid membranes induced by tetracaine. Bioelectrochem. Bioenerg. (1998) 46:1-5.