30. 7. 2017

Učitel matematiky

Mgr. Vladimír Polášek, Ph.D.

Odborný asistent
Předměty pro poradnu: Matematika I, Matematika II, Matematika III, Úvod do LaTeXu
Telefon: +420 57-603-5281

Místnost: U51/214
Absolvovaná VŠ a profesní růst:

1998-2003 - UP Olomouc, Fakulta přírodovědecká, Matematika a její aplikace
2003-2006 - UP Olomouc, Fakulta přírodovědecká, Matematická analýza, Ph.D.

Průběh zaměstnání:

2006-dosud - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav matematiky, odborný asistent

Odborné zájmy:

Didaktika matematiky
Obyčejné diferenciální rovnice
Okrajové úlohy

Publikační aktivity:

• Polášek, V. Periodic BVP with -Laplacian and impulses, Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Rerum Naturalium 44 (2005), 131 - 150.
• Polášek, V., Rachůnková I. Singular Dirichlet problem for ordinary differential equations with -Laplacian, Mathematica Bohemica 130 (2005), 409 - 425.
• Polášek, V., Rachůnková I. Singular periodic problem for nonlinear ordinary differential equations with -Laplacian, EJDE 2006 (2006), No. 27 , 1 - 12.
• Janča, J., Halabalová, V., Polášek, V., Vašina, M., Menshikova, A.: Relaxation of nanoparticles exposed to hydrodynamic forces in microfluidic conduits (poster), Zlín, ISPAC (2009).
• Janča, J., Halabalová, V., Polášek, V., Vašina, M., Menshikova, A. On the Limits of High-Speed Microthermal Focusing Field-Flow Fractionation, Taylor & Francis Inc., International Journal of Polymer Analysis and Characterization, Philadelphia,(2010), 191-197, ISSN 1023-666X.
•Ostravský, J., Polášek, V. Metody a formy výuky matematiky na vysoké škole, Vydavatelský servis, Sborník abstraktů, Plzeň,(2010), 191-195, ISBN-ISSN 978-80-86843-30-8. • Janča, J., Halabalová, V., Polášek, V., Vašina, M., Menshikova, A. Relaxation of microparticles exposed to hydrodynamic forces in microfluidic conduits, Springer-Verlag, Analytical and Bioanalytical Chemistry, Philadelphia,(2011), 399:1481–1491, ISSN 1618-2642.
• Polášek V., Ivanka J. Special sensors in CSI. Proceedings of the International conference on military technologies, Brno, (2011), (on CD), pp. 1227-1234, ISBN 978-80-7231-787-5.
• Polášek V., Sedláček, L. Tvorba výukových prezentací z matematiky v typografickém systému LaTeX. Journal of Technology and Information Education, (2012), 4, č. 1, s. 97-102. ISSN 1803-537X.
• Polášek V., Sedláček, L. Grafické nástroje LaTeXu. Journal of Technology and Information Education, (2012), 4, č. 2, s. 84-89. ISSN 1803-537X.
• Polášek, V., Sedláček, L. New Possibilities of Analysis of Experimental Data in Pedagogical Research. e-Pedagogium (on-line), 2014, roč. 2014, č. 4, s. 7-17. ISSN 1213-7499.