30. 7. 2017

Učitel matematiky

Mgr. Lubomír Sedláček, Ph.D.

Odborný asistent
Předměty pro poradnu: Matematika I, Matematika II, Logika, množiny, relace, Rozvoj počátečních matematických představ
Telefon: +420 57-603-5006

Místnost: U51/308
Absolvovaná VŠ a profesní růst:

1979-1985 - MU Brno, Fakulta přírodovědecká, Matematika-chemie učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, Mgr.
2003-2007- UP Olomouc, Fakulta pedagogická, Pedagogika se zaměřením na matematiku, Ph.D.

Průběh zaměstnání:

1985-1989 - 16. ZŠ Zlín, učitel
1989-1991 - ZŠ Velký Ořechov, učitel
1991-1995 - 12. ZŠ Zlín, učitel
1995-1999 - SPŠ kožařská Zlín, učitel
1999-2003 - Gymnázium T.G. Masaryka Zlín, učitel
2003-2005 - Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, asistent
2006-dosud - Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav matematiky, odborný asistent

Odborné zájmy:

Didaktika matematiky
Užití kognitivních technologií v matematice
Interaktivní počítačové simulace v dynamických geometrických systémech s využitím ve výuce

Publikační aktivity:

• Sedláček, L. The Effects of Using Cognitive Technologies in Teaching Mathematics. In 2nd International Conference. The Education of Future Teachers´ Candidates Theory - Practice. Poland, Kielce. 2005.
• Sedláček, L. Zefektivnění výuky matematiky využitím programu Cabri Geometrie. In Trendy technického vzdělávání 2005. Sborník mezinárodní konference. Pedagogická fakulta Olomouc, 2005, s. 363 - 366, ISBN 80-7220-0227-8.
• Sedláček, L. Online podpora výuky geometrie s využitím interaktivních Java appletů. In Trendy technického vzdělávání 2006. Sborník mezinárodní konference. Pedagogická fakulta Olomouc, 2006. ISBN: 80-7220-260-X.
• Sedláček, L. A Study of the Influence of Using Dynamic Geometric Systems in Mathematical Education on the Level of Knowledge and Skills of Students. Acta Didactica Universitatis Comenianae – Mathematics, Issue 9, Comenius University in Bratislava, 2009, p. 81 - 108, ISSN 978-80-223-2697-1.
• Polášek, V., Sedláček, L. Tvorba výukových prezentací z matematiky v typografickém systému LaTeX. Journal of Technology and Information Education, 2012, roč. 2012, 4, č. 1, s. 97-102. ISSN 1803-537X.
•Polášek, V., Sedláček, L. Grafické nástroje LaTeXu. Journal of Technology and Information Education, 2012, roč. 2012, 4, č. 2, s. 84-89. ISSN 1803-537X.
• Polášek, V., Sedláček, L. New Possibilities of Analysis of Experimental Data in Pedagogical Research. e-Pedagogium (on-line), 2014, roč. 2014, č. 4, s. 7-17. ISSN 1213-7499.