30. 7. 2017

Učitel matematiky

Mgr. Hana Chudá, Ph.D.

Odborný asistent
Předměty pro poradnu: Algoritmy a výpočty, Diferenciální rovnice, Inženýrské výpočty, Matematika I, Matematika II, Základy matematiky, Úvod do LaTeXu
Telefon: +420 57-603-5007

Místnost: U51/212
Absolvovaná VŠ a profesní růst:

1997-2002 - UP Olomouc, Fakulta přírodovědecká, matematika-fyzika
2004-2010 - UP Olomouc, Fakulta přírodovědecká, Algebra-geometrie dálkové Ph.D. studium.

Průběh zaměstnání:

2003-dosud - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav matematiky, asistent, odborný asistent

Odborné zájmy:

Studium speciálních struktur, difeomorfismů a automorfismů na diferencovatelných varietách s konexí.
Teorie opticky aktivních látek.

Publikační aktivity:

• Vyšín I., Říha J., Vavříková H.: Simple method of dispersion relations derivationin the crystalline optical aktivity, Acta UPOL, Physica, 42-43, (2003).
• Vyšín I., Říha J., Vavříková H.: Simple method of dispersion relations derivationin the crystalline optical aktivity, Acta UPOL, Physica, 46-47, (2004).
• Mikeš J., Pokorná O., Vavříková H.: On almost geodesic mappings pi2(e), e = +- 1 .Proc. Int.Conf. Aplimat, Bratislava, Part II, 315-321, (2005).
• Vyšín I., Říha J., Vavříková H.: An alternative method of dispersion relations derivation in the crystalline optical activity. Optik-Int. Journal for Light and Electron Optics. Volume 116, Issue 11, 17 October 2005, Pages 542-550, ISSN 0030-4026
• Chudá H., Mikeš J.: On F-planar mappings with a certain initial conditions. Proc. Int. Conf. Aplimat, Part II, (2006), ISBN80-967305-6-8 .
• Chudá H., Mikeš J.: On e-structures generated by almost geodesic mapping pi2(e), e =  1. Abstr. of Int. Conf. Geometry in Odessa. 0dessa,( 2006), ISBN 966-8164-13-X.
• Vavříková H., Mikeš J., Pokorná O., Starko G.: On fundamental equations of almost geodesic mappings pi2(e) . Russ. Math. 1,( 2007), 10-15. ISSN 1066-369X (print); 1934-810X(online).
• Chudá H., Mikeš J.: On first quadratic integral of geodesics with a certain initial conditions . Proc. Int. Conf. Aplimat, (2007), 85-88, ISBN 978-80-969562-5-8
• Mikeš J., Chudá H.: First quadratic integral of geodesics with certain initial conditions. Abstr. Int. Conf. Geometry in Odessa (2007), 147-149, ISBN 978-966-389-100-2
• Vyšín I., Říha J.,Vavříková H.: An alternative method of dispersion relations derivation in the crystalline optical activity in the direction perpendicular to the optic axis. Optik-Int. Journal for Light and Electron Optics . Volume 118, Issue 9, 6 September (2007), Pages 407-417. ISSN 0030-4026.
• Chudá H., Mikeš J.: Geodesic and F-planar mappings with certain initial conditions. Proc. of the Int. Conf. Geometry Center d-Omega, 1, 1-2, 159-167, (2009), ISSN 2072-9812
• Chudá H., Mikeš J.: On geodesic mappings with certain initial conditions. Acta Math. Acad. Paed. Nyiregyhaziensis (AMAPN), Debrecen, (2010), ISSN: 08660182.
• Chudá H.: Some properties of geodesic mappings and their generalization. Disertační práce, UP Olomouc, (2010).
• Chudá H., Mikeš J.: Conformally geodesic mappings satisfying a certain initial condition. Arch. Math., vol. 47, (2011), ISSN 1212-5059.
• Chudá H., Mikeš J., Chodorová M.: On holomorphically projective mappings with certain initial conditions. APLIMAT – Journal of Applied Mathematics. Bratislava, (2011), 673-678, ISSN 1337-6365.
• Chudá H., Chodorová M., al Lami Raad J.: On holomorphically projective mappings onto almou hermitian spaces. APLIMAT – Journal of Applied Mathematics. Bratislava, (2011), 667-672, ISSN 1337-6365.
• Chudá H., Mikeš J.: On composition of conformal and geodesic mappings between pseudo-Riemannian manifolds. Proceedings of Contributions of 7th Conference of Mathematics and Physics. Brno, (2011), ISSN: 978-80-7231-818-6.
• Chudá H., Chodorová M., Shiha M.: On composition of conformal and holomorphically projective mappings between conformally Kählerian spaces. International Journal of Applied Mathematics, (2012), roč. 5, č. 3, s. 91-96. ISSN 1337-6365.
• Chudá H., Shiha M.: Conformal holomorphically projective mappings satisfying a certain initial condition. Miskolc Math. Notes 14 (2013), no. 2, 569-574.
• Mikeš J., Chudá H., Hinterleitner I.: Conformal holomorphically projective mappings of almost Hermitian manifolds with a certain initial condition. Int. J. Geom. Methods Mod. Phys. 11 (2014), no. 5, 8 pp.
• Chudá H., Guseva N., Peška P.: On F2ε-planar mappings with function ε of (pseudo-) Riemannian manifolds, Filomat, (2015), ISSN: 0354- 5180 (print)
• Ivanka J., Chudá H.: Theory of near-zone measurement with transformation tu aerial surface and gain measurement. Journal of ELECTRICAL ENGINEERING, vol. 66, no. 2, (2015), 6 pp.