30. 7. 2017

Učitel matematiky

Mgr. Jana Řezníčková, Ph.D.

Odborný asistent
Zástupce ředitele Ústavu matematiky
Předměty pro poradnu: Matematika I, Matematika II, Diferenciální rovnice, Úvod do LaTeXu
Telefon: +420 57-603-5107

Místnost: U51/308
Absolvovaná VŠ a profesní růst:

1993-1998 - MU Brno, Fakulta přírodovědecká, obor matematika-fyzika učitelství pro střední školy, Mgr.
2000-2004 - MU Brno, Fakulta přírodovědecká, obor matematická analýza, zaměření na pololineární diferenciální rovnice, Ph.D.

Průběh zaměstnání:

1998-2000 - Základní škola Uherský Brod, učitelka matematiky a fyziky
2004-dosud - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, odborný asistent na Ústavu matematiky

Odborné zájmy:

Pololineární diferenciální a diferenční rovnice

Publikační aktivity:

• Řezníčková, J.: Half-linear Hartman-Wintner theorems, Studies of the University of Žilina 15 (2002), 57-66.
• Došlý, O., Řezníčková, J.: Regular half-linear second order differential equations, Arch. Math. 39 (2003), 233-245.
• Řezníčková, J.: An oscillation criterion for half-linear second order differential equations, Miskolc Math. Notes 5 (2004), 203-212.
• Řezníčková, J.: Hille-Nehari Nonoscillation Criteria for Half-Linear Differential Equations, Stud. Univ. Žilina Math. Ser. 20(2006), 55-62.
• Řezníčková, J. : Hille-Nehari Type Oscillation Criteria for Half-Linear Differential Equations, Folia FSN Universitatis Masarykianae Brunensis, Mathematica 16 (2007), 139-147.
• Došlý, O., Řezníčková, J.: Oscillation and nonoscillation of perturbed half-linear Euler differential equations, Publ. Math. Debrecen 71/3-4 (2007), 479-488.
• Došlý, O., Řezníčková, J.: Principal and nonprincipal solutions in the oscillation theory of half-linear differential equations, Stud. Univ. Žilina Math. Ser. 23 (2009), 29-36. ISSN 1336-149X.
• Došlý, O., Řezníčková, J.: A remark on an oscillation constant in the half-linear oscillation theory, Elsevier, Pergamon Press, Applied Mathematics Letters, Boston, (2010), 971-974, ISSN 0893-9659.
• Došlý, O., Řezníčková, J.: Nonprincipal solutions in oscillation criteria for half-linear differential equations, Akadémia Kiadó, Studia Sci. Math. Hungar, Budapešť,(2010), 127-137, ISSN 0081-6906.
• Řezníčková, J.: Oscillation properties of the half-linear differential equations, Masarykova univerzita v Brně, Abstract Book of CDEIT 2010, Brno,(2010), 72-73, ISBN-ISSN 978-80-210-5289-5.
• Došlý, O., Řezníčková, J.: An asymptotic formula for solutions of nonoscillatory half-linear differential equations, Arch. Math. Brno 47 (2011), 69-75, ISSN 0044-8753.
• Došlý, O., Řezníčková, J.: Conjugacy and principal solution of generalized half-linear second order differential equations. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, Proc. 9th Coll. QTDE, 2012, No. 5 1-13. ISSN: 1417-3875.