10. 3. 2017

Tutoři

Při studiu Vám budou pomáhat tutoři z řad studentů, doktorandů a učitelů. Můžete si tak vybrat, zda je Vám bližší vysvětlení Vašeho kolegy, který si již prošel tím, co Vás teprve čeká, nebo profesionála, který přímo vede semináře či přednáší. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze základní a nejdůležitější informace o tutorovi, po kliknutí na odkaz „Profil tutora“ se načte osobní stránka tutora.

Tutoři učitelé

Mgr. Zuzana Pátíková, Ph.D.

Odborný asistent
Vedoucí Maths Support Centre
Předměty pro poradnu: Matematika I, Matematika II, Diferenciální rovnice, Úvod do LaTeXu
Telefon: +420-57603-5005

Místnost: U51/307

Mgr. Jana Řezníčková, Ph.D.

Odborný asistent
Zástupce ředitele Ústavu matematiky
Předměty pro poradnu: Matematika I, Matematika II, Diferenciální rovnice, Úvod do LaTeXu
Telefon: +420 57-603-5107

Místnost: U51/308

Mgr. Hana Chudá, Ph.D.

Odborný asistent
Předměty pro poradnu: Algoritmy a výpočty, Diferenciální rovnice, Inženýrské výpočty, Matematika I, Matematika II, Základy matematiky, Úvod do LaTeXu
Telefon: +420 57-603-5007

Místnost: U51/212

Mgr. Lubomír Sedláček, Ph.D.

Odborný asistent
Předměty pro poradnu: Matematika I, Matematika II, Logika, množiny, relace, Rozvoj počátečních matematických představ
Telefon: +420 57-603-5006

Místnost: U51/308

RNDr. Martin Fajkus, Ph.D.

Odborný asistent
Předměty pro poradnu: Matematika I, Matematika II, Algebra a geometrie, Základy statistiky
Telefon: +420 57-603-5064

Místnost: U51/309

Mgr. Vladimír Polášek, Ph.D.

Odborný asistent
Předměty pro poradnu: Matematika I, Matematika II, Matematika III, Úvod do LaTeXu
Telefon: +420 57-603-5281

Místnost: U51/214

Mgr. Jan Krňávek, Ph.D.

Odborný asistent
Předměty pro poradnu: Matematika I, Matematika II, Algebra
Telefon: +420 57-603-5056

Místnost: U51/221

Mgr. Jaroslav Fiľo

Lektor
Předměty pro poradnu:Algebra a geometrie, Základy matematiky, Matematika I, Matematika II
Telefon: +420 57-603-5059

Místnost: U51/213

Tutoři doktorandi

Ing. Martin Strmiska

Doktorand
Správce webu MSC
Předměty pro poradnu: Matematika I, Matematika II, Diferenciální rovnice, Numerická matematika, Aplikovaná matematika, Základy statistiky, Teorie řízení
Telefon: +420 57-603-5201

Místnost: U5/A306

Ing. Alena Košťálová

Doktorand
Konzultace také v angličtině | Tutorials in English 🇬🇧
Předměty pro poradnu: Úvod do LaTeXu, Matematika I, Matematika II, Diferenciální rovnice, Teorie grafů, Základy statistiky, Optimilizace
Telefon: +420 576 035 306

Místnost: U51/A306

Tutoři studenti

Matěj Jan Kolář

Student
Předměty pro poradnu: Aplikovaná matematika pro odborné předměty (viz profil tutora)

Bc. Martin Schneider

Student
Předměty pro poradnu: Matematika I, Matematika II

Externí tutoři

Ing. Tomáš Barot, Ph.D.

Odborný asistent
Předměty pro poradnu: Matematika, statistika, aplikovaná matematika (tj. teorie systémů pro IŘT, matematický aparát ve fyzice)