7. 9. 2016

Galerie

Otevření Maths Support Centre

Zahájení činnosti Math Support Centre podpořili svou účastí děkan FAI docent Milan Adámek, proděkan FAI pro pedagogiku docent Jiří Vojtěšek a prorektor pro celoživotní vzdělávání profesor Roman Prokop. Studenti po prohlídce učebny mohli zvolit ze dvou náročností kvízů o ceny. Všem přítomným děkujeme za účast a studentům přejeme hodně studijních úspěchů. A kdybyste potřebovali konzultovat matematiku, víte, kde nás najdete.

Schůze tutorů

Před oficiálním zahájením chodu Maths Support Centra se sešla skupina studentů a učitelů, kteří pod vedením Mgr. Zuzany Pátíkové, Ph.D. připravovali všechny nutné náležitosti.