30. 7. 2017

Doktorandi

Ing. Alena Košťálová

Doktorand
Konzultace také v angličtině | Tutorials in English 🇬🇧
Předměty pro poradnu: Úvod do LaTeXu, Matematika I, Matematika II, Diferenciální rovnice, Teorie grafů, Základy statistiky, Optimilizace
Telefon: +420 576 035 306

Místnost: U51/A306
Absolvovaná VŠ a profesní růst:

2001–2004: UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, obor Informační technologie, Bc.
2004–2006: UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, obor Inženýrská informatika, Ing.

Aktuální studia:

2015–nyní: UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, obor Inženýrská informatika, Ph.D.

🇨🇿 Předměty pro poradnu: Teorie grafů, optimalizace, pravděpodobnost a základy matematické statistiky (zpracování signálů), diskrétní systémy (teorie front, Petriho sítě, Markovovy řetězce, automata a jejich řízení), robotika, základy spojité automatizace, LaTeX, ...obecná a aplikovaná matematika.

🇬🇧 I can help you with: Graph Theory, Optimisation, Probability and Mathematical Statistics basics (Signal Processing), Discrete Event Systems (Queing Theory, Petri Nets, Markov Chains, Automata and Supervisory control), Robotics, Control Theory basics, LaTeX basics and Mathematics in general.

🇨🇿 O mně: I v matematice platí, že více hlav víc ví.

🇬🇧About me: Be it in Czech or in English, come and consult your problem, we just might find the solution you were looking for.

Koníčky: Portugalština.